هیچ کس

من که تصویری ندارم در نگاه هیچ کس              خوب شد هرگز نبودم تکیه گاه هیچ کس                 کاش فنجان نسازد کوزه گر از خاک من                   تا نیافتد در دلم فال سیاه هیچکس                    بهترین تقدیر گلها چیدن و پژمردن است                    سعی کن هرگز نباشی دلخواه هیچ کس!

/ 5 نظر / 14 بازدید

[گل][گل][ابله]

هم نفس

اگر اهل بارانی چترت را ببند سری به كلبه ی بارانی ام بزن كمی زیر باران دیدگانم خیس شو و اگر مجالی برای همنوایی بود كمی با من همنوا شو ...

[ابله][ابله][دروغگو][زبان][دلقک][گل]