صبر کن

صبر کن سهراب.............. قایقت جا دارد؟من هم از همهمه داغ زمین بی زارم...... قصه از حنجره ای است که گره خورده به بغض یک طرف خاطره ها یک طرف فاصله ها. تو همان مهربانی هستی؟یا مهربانی همان توست؟نمی دانم بی شک با هم نسبت دارید؟

/ 0 نظر / 14 بازدید