اگر ماه بودم.....

اگـــر مـــاه بودم به هر جـــا کـــه بودم ، سراغ تو را از خـدا می گرفتـم

وگـر سنگ بودم به هر جـــا کـــه بودم ، سر رهگذر تو جـــا می گرفتـم

اگــر ماه بودی ، به صد ناز شاید ، شبــی بر لب بام من مـی نشستی

وگر سنگ بودی به هرجا که بودم ، مرا میشکستی ، مرا میشکستی

 


 

/ 0 نظر / 11 بازدید