/ 17 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
✔ نیـ♡ـمـ☂ـا ✘

خستـــــه ام ... می فهمید ؟؟؟ خستـــــه از آمدن و رفتن و آوار شدن ... خستـــــه از منحنی _ بودن و عشق ... خستـــــه از حس غریبانه ی این تنهایی ... بخدا خستـــــه ام از اینهمه تکرار سکــــوت بخدا خستـــــه ام از اینهمه لبخنـــــــد دروغ بخدا خستـــــه ام از حادثه ی صاعقه بودن در بــــاد ! بخـــــدا خستـــــه شدم می شود قلب مرا عفــــو کنید ؟؟؟ و رهــــــایم بکنید ..... تا تراویدن از پنجره را درک کنم تا دلم باز شود ! خستـــــــــه ام , درک کنید می روم زندگــی ام را بکنم می روم مثل شما پی احساس غریبم تا باز شاید عاشــــــق بشوم !

✔ نیـ♡ـمـ☂ـا ✘

خستـــــه ام ... می فهمید ؟؟؟ خستـــــه از آمدن و رفتن و آوار شدن ... خستـــــه از منحنی _ بودن و عشق ... خستـــــه از حس غریبانه ی این تنهایی ... بخدا خستـــــه ام از اینهمه تکرار سکــــوت بخدا خستـــــه ام از اینهمه لبخنـــــــد دروغ بخدا خستـــــه ام از حادثه ی صاعقه بودن در بــــاد ! بخـــــدا خستـــــه شدم می شود قلب مرا عفــــو کنید ؟؟؟ و رهــــــایم بکنید ..... تا تراویدن از پنجره را درک کنم تا دلم باز شود ! خستـــــــــه ام , درک کنید می روم زندگــی ام را بکنم می روم مثل شما پی احساس غریبم تا باز شاید عاشــــــق بشوم !

رضا

میترسم ....میدانی که شرمسارم ....مدتی است نمیتوانم به اسمان نگاه کنم.....چون میدانم تو به من می نگری.....به کارهایم روی زمین .....اما این روزها امیدوارترم از گذشته........به خود میگویم میتوانم .......ماه برکتت نزدیک است.......حال که خوب فکر میکنم اسمان نیز نزدیکتر است......دلم اسمان را....تورا...دیدارت را ...میطلبدو میدانم در این ماه تجلی میابد وجودت در وجودم..........به عاشقانت میگویم.....به همه........رمضان نزدیک است

رضا

سلام ویدا جان خوبی ؟ ممنون از این همه لطفت . قسمت مظلوم و ساکتی رو اشتباه حرف زدی چون شلوغ فامیل منم یجورایی شر فامیل [نیشخند] . . هرجامیرم باعث شوخی و خنده میشم .آخه من روم بازه و خجالتی نیستم تعریف نباشه روابط عمومی قوی دارم چه با فامیل چه غیر فامیل ممنون از نظرت که گفتی [گل]

سرمه

خوبی ویدا جااانم؟؟[بغل]

مریم

گاه جلوی آیینه می ایستم... خودم را در آن می بینم... دست روی شانه هایش می گذارم و می گویم : . . چه تحملی دارد "دلت"...

دلشكسته

هیچوقتــ כل اوכּایے ڪه گریــــه شوטּ بے صــــכاست رو نـشڪنید چو טּ ایــכּ آכما هیچڪس رو ـכּـــכارטּ ڪه اشڪاشوכּــو پاڪـــ ڪنـــﮧ