تقدیم به عزیز دلم...

خدا کند همیشه به خاطر داشته باشیم که پیدا کردن یادداشت عاشقانه د نا منتظر چقدر خوب است.                                        خدا کند همیشه از قدرت گرفتن دستهای یکدیگر شگفت زده شویم.                                                                                 خدا کند همیشه بابت انچه در وجود یکدیگر پیدا کرده ایم سپاسگزار باشیم.                                                                                        خدا کند همیشه در رویاهایمان با هم شریک باشیم.                                                                                 خدا کند همیشه بیچاره دریافت لبخند تو باشم.                                                                                 خدا کند هر وقت نگاهت می کنم اولین مرتبه ای را که با هم اشنا شدیم به یاد بیاورم.                                                                                  خدا کند هر دو نسبت به هم عاشق پیشه باشیم.                                                                                 خدا کند همیشه در صدد باشیم بهترین غروب را به چشم ببینیم. 

/ 0 نظر / 20 بازدید