• هرگز حسرتی در هیچ کجای دنیا این چنین یکجا جمع نمیشود که در همین سه واژه کوتاه.......او دوستم ندارد!!!!
/ 1 نظر / 10 بازدید
محمد

من رو در درد خود شریک بدون میفهممت