رنج تنهایی...

چه رنجی است لذت هارا تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی ازار دهنده ای است تنها خوشبخت بودن در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است.

/ 0 نظر / 5 بازدید