وقتی دلم...

وقتی دلم به هر بهانه ای تنگ می شود...
چشم از آتش دلتنگی ها، تَر
و روح پَر می گیرد،
و دل تنگ را جایی جز اوج؛ نهایتِ آرزو نیست...
تــــــو، این روزها نهایت آرزویی و اوج تمنا...
و من مثل کبوتر سرگشته ی حریمت، منتظر اذن به نگاهی...

 


 

/ 0 نظر / 5 بازدید