حکایت من حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایق نداشت دلباخته سفر بود اما همسفر نداشت حکایت کسی بود که زجر کشید اما ضجه نزد.زخم داشت اما ننالید گریه کرد اما اشک نریخت.حکایت من حکایت کسی بود که پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه صداها را بشنود...

/ 1 نظر / 3 بازدید
حامد

دانشجوی رشته ی ناخدایی کشتی از دانشگاه علوم دریایی چالوس و ممنون از وبلاگ قشنگتون [گل]