پروردگار...

پروردگارا.....                                                                              داده هایت نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم                                  چون داده هایت نعمت,نداده هایت حکمت وگرفته هایت امتحان است

/ 1 نظر / 26 بازدید
شروع شد

سلام. فروش ویژه اش شروع شد. این پیام اتوماتیک ارسال می شود. اگر نخواسته بودی خبرت کنم لابد اشتباهی صورت گرفته است. ببخشید